Arvskiften & Bodelning

När bouppteckningen är inregistrerad och dödsboförvaltningen är klar ska boets tillgångar fördelas mellan arvingarna. Detta sker genom ett sk arvskifte. I arvskiftet redovisar man hur arvet fördelas, skiftet ska godkännas av samtliga dödsbodelägare.

Om den avlidne var gift eller hade ingått registrerat partnerskap ska bodelningen ske före arvskiftet. Om det finns en efterlevande sambo och om denne har begärt bodelning ska den också göras före arvskiftet.