Försäkringar och ekonomisk hjälp

Ekonomiskt bistånd

När det som inte får hända ändå händer, finns stöd av olika slag att få. Ett stöd som man som förälder kan behöva är ett ekonomiskt bistånd. När ett barn dör finns det olika typer av försäkringar som kan vara aktuella beroende på föräldrarnas situation.

Försäkringskassan har tagit fram en guide till de olika försäkringarna. Guiden är uppdelad på situationerna om barnet dör i samband med förlossningen, eller om barnet dör senare i livet. Läs mer via nedanstående länkar:

Om ett barn dör i samband med förlossningen >>

Om ett barn dör senare i livet >>

 

Barnförsäkringar

En barnförsäkring ger barnet och familjen det extra skydd som kan behövas vid en svårare sjukdom eller skada genom olycksfall.

I Sverige har alla barn försäkring och rätt till sjukvård och omsorg genom det allmänna. Om barnet blir helt eller delvis invalidiserat eller inte kan arbeta som vuxen, räcker sällan det allmänna skyddet för att kompensera för framtida inkomstförlust, extraarbete och kostnader.

Därför är det en extra trygghet att skaffa någon av de barnförsäkringar, som finns hos de flesta försäkringsbolag, om det värsta skulle hända.

Barngrupplivsförsäkringar

En barngrupplivförsäkring kan ingå i en gruppmedlems försäkring och gäller för ett arvsberättigat barn till en gruppmedlem. Den gäller också för arvsberättigat barn till gruppmedlemmens make, registrerade partner eller sambo om barnet är bokfört på gruppmedlemmens adress.

Avlider barnet under försäkringstiden utbetalas 25 000 kr som begravningshjälp. De flesta stora försäkringsbolag erbjuder barngrupplivförsäkringar.

Skolförsäkringar

Alla barn är försäkrade i skolan, men alla skolförsäkringar täcker inte fritiden. Skolförsäkringar täcker dessutom sällan sjukdomar. Att komplettera med en egen sjuk- och olycksfallsförsäkring är alltså nödvändigt i de av landets kommuner som endast försäkrar barnen under skoltid. De flesta stora försäkringsbolag kan hjälpa dig ta reda på om ditt barn behöver en kompletterande sjuk- och olycksfallsförsäkring.