Testamente

Genom att skriva ett testamente underlättar du för dina anhöriga och undviker överraskningar och oklarheter i framtiden. Med ett testamente kan du se till att de du vill ska ärva dig också gör det.

Ett testamente är en persons yttersta vilja och en handling som innehåller instruktioner om arvet och vem eller vilka som ska ärva. Det kan upprättas när som helst och kan även ändras när man så önskar. Vi hjälper till med allt som rör testamente och ser till att det upprättas på ett korrekt sätt. Vi förvarar det också åt dig och ser till att du kan revidera det när det än blir nödvändigt.