Inventera försäkringar

Många har knappt koll på sina egna försäkringar och ännu mindre en nära anhörig. I vissa fall finns det försäkringar som täcker hela begravningskostnaden. 

Det går att göra en försäkringsinventering upp till 10 år efter ett dödsfall har skett och givetvis även på de efterlevande också. 

Läs mer om att göra en försäkringsinventering

Försäkringsinventering