Vi tar hand om det svåra

Vi arbetar som om du alltid fanns med oss i våra göromål. Vår ambition och vår målsättning är att skapa en känsla av att vi alltid finns till din hjälp med att besvara frågor. En obesvarad fråga kan växa till en tung tanke som oroar och stör vilan som behövs för att få kraft att bära sorgen.

Värdighet

Representantens roll vid begravningshögtiden skall vara till de anhörigas hjälp, men även för alla gästers hjälp och vägledning. Gästerna skall få känna sig välkomna till högtiden och få svar på eventuella frågor de har. Att alltid finnas till råds, men därför inte alltid synas mest. Värdigheten är lika viktig i förarbetet som vid det synliga arbetet under begravningsakten.

Fullservice

Att anmälan om dödsfallet till berörda personer och myndigheter meddelas på ett korrekt sätt och att kontakten behålls under genomförandet av begravningen.

I samband med besöket på begravningsbyrån då en begravning planeras lämnar vi alltid en dokumentation-en prisuppgift på vad som beställts och innefattar begravningsuppdragets kostnader.

Att minnesstunden och förtäringen blir till en måltid som den avlidne själv skulle tyckt om och präglas av personlighet.

Att få hjälp med försäkringar som utfaller efter dödsfallet till begravningshjälp och till efterlevande.

Att få hjälp med gravstenen, inskription i befintlig vård eller en helt ny, kanske med personlig prägel där valet blir en natursten som legat i naturen nära hemmet.