Hinduismen och begravning

Hinduism (även Sanatana Dharma eller Vaidika-Dharma, sanatana dharma betyder evig plikt eller evig religion) är en av de äldsta kvarlevande religionerna. Hinduismen har många och stora riktningar, som lika gärna kan betraktas som olika religioner. Hinduismen har i Sverige idag ca 5 000 anhängare. I världen ca 900 miljoner anhängare, de flesta i Indien.
 

Hinduister finns även genom utflyttning i Indonesien, i Afrika (framför allt i södra Afrika), på olika karibiska, melanesiska, mikronmesiska och polynesiska öar, i Nord- och Sydamerika, samt i Europa främst i Storbritannien.
 

Ordet hinduism kommer från floden Indus som på persiska blir Hindu. Hinduismen
är ingen enhetlig religion. Det finns många traditioner och synsätt. Man föds till hindu. Hinduismen är både religion och socialt system eftersom man föds in i ett kast. Hur människan lever är viktigt för det påverkar återfödelsen – reinkarnationen. Allt styrs av gärningarnas – Karmans lag. Själen, Atman, strävar efter att bli befriad och återförenas med det gudomliga, Brahman.
 

Hinduisk begravning

Alla vuxna hinduer skall kremeras. Barn under ett år samt präster skall jordbegravas. Kistan dekoreras med en chadder, blommor och swastika tecken. Ett soltecken. Efter kremation sprids askan, antingen i floden Ganges eller över annat rinnande vatten.

 

•Alltid kremation 

•Anhöriga vill vara med vid kremationen 

•Kistan transporteras oftas till hemmet 

•Saker i kistan förekommer (olika förnödenheter) 

•Askan i Gangesfloden