Framtidsfullmakt

Ta hand om dig själv – innan någon annan gör det.

Framtidsfullmakt är ett nytt alternativ till god man och förvaltare. Du kan själv välja vem eller vilka som har rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet till detta. Det gäller dina personliga och ekonomiska intressen. Däremot gäller inte en Framtidsfullmakt beslut kring medicinsk vård eller tandvård.

Varför upprätta en framtidsfullmakt?

1. Trygga din framtid innan det är för sent.

När åldern eller sjukdom tagit ut sin rätt eller om en olycka händer, kan det vara för sent. Med en framtidsfullmakt undviker du risken att styras av en slumpmässigt utvald god man och du kan istället själv välja någon du litar på - en vän eller anhörig.

2. Underlättar för familjen

Framtidsfullmakten innebära en trygghet. Då vet dina anhöriga vem eller vilka som har ansvar för dina personliga och ekonomiska intressen.

3. En extra trygghet

En vanlig fullmakt riskerar att förlora sin giltighet då fullmaktsgivaren har tappat sin förmåga att fatta självständiga beslut, exempelvis vid demens. Därför är det klokt att säkra upp med en framtidsfullmakt som börjar gälla vid denna tidpunkt.

Vi kan hjälpa till

Det enklaste sättet att upprätta en framtidsfullmakt är att ta hjälp, eftersom det finns formkrav som måste uppfyllas för att den ska vara giltig. Hos oss träffar du personal med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.