Miljövänligare begravning

Söker du en miljövänligare begravning?

Du kanske tänker att en miljövänligt är dyrare, men så behöver det inte alls vara. Titta på våra förslag. Men samtidigt är det viktigaste ändå att ta hänsyn till den avlidnes önskningar, de ska gå i första rummet. När du fyller i ditt Livsarkiv så är det en bra idé att ange att begravningen ska vara så miljövänlig som möjligt.

Kistorna idag är noga prövade för att klara olika krav vid hantering och kremering. Väljer du en kista av rent trä så är du nära ett miljömedvetet val. Vill du gå ett steg längre erbjuder vi kistor i miljövänlig biokomposit.
När det kommer till urnor så finns det flera miljövänliga alternativ, allt ifrån urnor i rent trä till nedbrytbar potatisstärkelse och träfibermassa.
När du väljer blommor så tänk gärna säsongens blommor så minskar miljöbelastningen. På minnesstunden kan vi hjälpa dig att se till att maten är lokalproducerad och ekologisk så långt det är möjligt.

Kremering eller jordbegravning?

Du kanske undrar om en jordbegravning är mer miljövänligt än en kremation? Det är faktiskt inte riktigt utrett och svensk begravningslag tillåter idag endast jordbegravning eller kremation. Men forskning om alternativa begängelseformer pågår, t. ex, vattenbegängelse och kompostering.

Det som kan tala för kremering är att utsläppen är relativt små och krematorieanläggningarna själva bedriver ett omfattande miljöarbete med bl. a rökgasrening. Sedan några år så är det obligatoriskt med metallåtervinning vid krematorier från både kroppen och kistan och ersättningen från återvinningen går till Allmänna Arvsfonden. Det som kan tala för jordbegravning är att kroppen återbördas till jorden men å andra sidan finns det risk för att kvarlevor kan läcka ut i grundvattnet även om risken är minimal.

Transporter

Transporter av kistor och urnor är det som påverkar miljön mest. Ibland är det svårt att påverka transporternas längd men när det är praktiskt och etiskt möjligt så samordnar vi transporter.
Det blir oftast fler transporter i en begravning med urna jämfört med en jordbegravning med kista. Inom SBF har vi krav på oss att använda så miljövänliga bilar och drivmedel som möjligt, dessa krav ställer bl. a. myndigheter på oss då vi utför offentliga transporter åt bl. a. vården. Alla i vår personal som utför transporter har också genomgått utbildning i Eco driving.

Som auktoriserad begravningsbyrå så arbetar vi i ett ledningssystem där vi varje år höjer vår nivå i kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Vi lyder också under SBF:s miljöpolicy som du kan läsa mer om här >>