Transporter

Vi hjälper till med alla transporter i samband med ett dödsfall och vi använder alltid begravningsbil. Det här gör vi då vår policy är att alltid hantera den avlidne på ett etiskt och korrekt sätt genom hela det uppdrag vi blivit anförtrodda. Vi har jour dygnet runt och ni når alltid någon av vår ordinarie personal under jouren.

Dödsboet står för kostnaden av transporter fram tills att kistan kommit till en lokal för förvaring (bisättningslokal) i väntan på begravning. Därefter står kyrkogårdsförvaltningen för kostnader inom orten. Det kan vara till kyrkan och från kyrka till krematoriet/kyrkogård.

Vid hämtning av avliden i Gislaved, Anderstorp, Hestra och Gnosjö kommuner med omnejd hämtar vi gärna med kista och ställer den avlidne i tillhörande kapell.

Väljer man att inte hämta i kista måste dödsboet betala transporten in till bårhuset i Värnamo, detta pga av att Gislaveds Kommun ej har något bårhus längre och i Svenska Kyrkans lokaler får man bara använda sig av när en avliden ligger i kistan.

Vid jordbegravning behövs ett bärarlag som utför bärning och sänkning i graven. Om den avlidne tillhör Svenska kyrkan och har begravning enligt Svenska kyrkans ordning bekostar kyrkan bärarlaget. De anhöriga kan också finnas med som bärare. Om man väljer att ta avsked vid ceremonin och inte följa med till graven bekostar kyrkogårdsförvaltningen bärarlaget. I övriga fall t.ex borgerlig begravning eller annat trossamfund då man vill ha utbärning i samband med ceremonin så är det kostnad för dödsboet om inget annat överenskommits.

Utlandstransporter

Vi har stor erfarenhet av transporter med både bil och flyg till andra länder. Ofta vill utlandsfödda begravas i sitt hemland. Vi samarbetar då med anhöriga, ambassad och flygbolag för att kunna genomföra transporten till en så snabb och låg kostnad som möjligt.