Valet av begravningsceremoni

En av de första saker du har att ta ställning till är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas. Finns det önskemål om en kyrklig eller borgerlig begravning – eller kanske någon annan form av ceremoni?

Kyrklig begravning

Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar.
 Vi har egen personal som åtar sig uppdraget att vara officiant.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå respekterar vi självklart de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer.

Begravning med övernattning - En hyllning till livet

Läs om vårt helt unika begravningskoncept "En hyllning till livet" Där det är ni själva som bestämmer och ni får njuta av en fin stund tillsammans med övernattning på en vacker Herrgård.

En hyllning till livet