Bouppteckning

En bouppteckning är en handling som registreras hos Skatteverket och som ska upprättas inom 3 månader efter dödsfallet. Den ska fastställa vem som är dödsbodelägare, efterarvingar samt testamentstagare. Där redovisas den avlidnes, och eventuell efterlevande makes/sambos tillgångar och skulder. Dessutom ska förekomst av testamente och/eller äktenskapsförord antecknas. Samtliga dödsbodelägare och efterarvingar kallas till en bouppteckningsförrättning. Sedan 2005 är arvsskatten slopad.