När en medarbetare och kollega avlider

Vi får ibland frågor från företag och föreningar hur man ska gå till väga när en kollega har gått bort. Den här vägledningen handlar om den praktiska delen och är avsedd att hjälpa såväl chefer, kollegor och föreningar som kan gå igenom en kaotisk period när en arbetskamrat gått bort. Du får råd om hur du meddelar dödsfallet internt och till anhöriga, tyst minut, minneshögtid, dödsannons från företaget/föreningen, själva begravningen och personaladministrativa uppgifter.

 

Meddela dödsfallet

I normalfallet vet anhöriga om dödsfallet före arbetsgivaren och arbetskamrater. Ofta går informationen först till någon arbetskamrat som stod den döde nära som i sin tur får meddela cheferna.

Om dödsfallet skett på arbetsplatsen och de anhöriga ska informeras så bör det ske i samråd med den läkare / polis som tillkallats.

Informera alla medarbetare direkt för att undvika rykten. Det är arbetsledningen som ska informera medarbetarna om att dödsfall har skett och hur man fått reda på det.

 

Kontakt med anhöriga

Arbetsledningen bör kontakta anhöriga så snart som möjligt för att visa sitt deltagande och för att bekräfta att arbetsplatsen känner till dödsfallet. Det blir oftast en lättnad om arbetsgivaren berättar att man erbjuder sig att sprida kännedom om dödsfallet inom arbetsplatsen.
All uppmärksamhet som visas anhöriga är positiv.
En andra kontakt från företaget kan tas för att få information om begravningen och informera om hur företaget och medarbetarna önskar närvara.

Anhöriga informeras i sin tur om vad som sker på arbetsplatsen, exempelvis hur personalinformationen ser ut och om och när en tyst minut ska hållas osv. Om det ordnas någon minneshögtid på företaget är det lämpligt att erbjuda anhöriga att delta.

En första information ges om de eventuella förmåner som den avlidne haft i form av försäkringar, efterlevandepension, bidrag till begravningskostnader och annat som blir aktuellt i samband med ett dödsfall.

Flaggregler för företag i samband med dödsfall läser du mer om här: https://www.begravningar.se/seder-och-bruk/flaggregler

 

Minnesstund och tyst minut

För att hedra den avlidne på arbetsplatsen finns flera alternativ. Oftast är en tyst minut ett bra alternativ. Någon läser kanske en dikt, tänder ett ljus och avgör när den tysta minuten börjar och slutar.

Minnesasken finns att köpa hos oss. Den innehåller det som behövs för att göra en fin minnesstund på arbetsplatsen. Lådan innehåller en minnesbok, en ljusstake med ljus, en vas, en vit duk och en fotoram.

 

Dödsannons från företaget

Generellt avråder vi ifrån att företag beställer dödsannons för avlidna medarbetare. Den ger inget mervärde utöver anhörigas dödsannons. Mycket bättre är i så fall att hedra den avlidne genom att skriva en minnestext eller nekrolog och be tidningen att införa den.

 

Begravningen

Företaget bör utse en person som representerar företaget och som också bestämmer vad som ska skrivas på eventuella kort eller band på kransar och buketter från företaget.
Det är klokt att kontakta begravningsbyrån som arrangerar begravningen och be om råd. Byrån kan också hjälpa till att ordna kransar, sorgbuketter och handbuketter och svara på andra praktiska frågor.

 

Personaladministrativa uppgifter

Företaget har en del en personaladministrativa uppgifter att göra när en medarbetare avlider. Pensions- och livförsäkringsbolag ska meddelas. Försäkringshandlingar ska sändas till anhöriga för ifyllande eller komplettering. Slutlön ska räknas ut och översändas till dödsboet mm.

Skriv gärna ett personligt brev till de handlingar som sänds till de anhöriga. Det bästa är om det undertecknas av den som redan har haft kontakt med anhöriga i anledning av dödsfallet.

Som anhörig upplever man ofta att det är så mycket som ska ordnas och kommas ihåg. Det är därför till god hjälp om företaget skriftligen håller anhöriga informerade och löser dessa frågor så snart som möjligt. Anhöriga kan t. ex. vilja veta hur stor slutlönen är, när den betalas ut och vilka försäkringar som faller ut och med hur mycket.