Minnesgåvor

Att lämna en gåva till en fond är ett värdigt och uppskattat sätt att hedra minnet av en avliden person. Det finns olika möjligheter att ge en utvald minnesgåva.

Via FRII:s hemsida (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) – www.faronline.se - kan du gå direkt in på Minnesgåvans hemsida och välja den fond du vill skänka pengar till. Här hittar du också en förteckning över fonder som innehar 90-konton på Svensk Insamlingskontrolls hemsida – www.insamlingskontroll.se - Innehavet av ett sk 90-konto är en viktig garanti för att den valda fonden.

Lämna din minnesgåva här