Förvaltning

När en människa dör uppstår många praktiska saker att ta itu med. Först och främst skall någon eller några förvalta boet, dvs ta hand om post, betala räkningar, säga upp abonnemang mm. I många fall löser man det inom familjen men ibland finns det ingen som kan/vill ta hand om förvaltningen. Vi kan erbjuda dödsboförvaltning där vi ombesörjer att ta hand om boet.